Blogoverzicht

BESTAANSRECHT? MONITOREN! OOK IN DE CLOUD..

Veel bedrijven en organisaties migreren tegenwoordig (deels) naar de cloud. Een logische stap, vindt Marnix Wolf, Microsoft MVP en senior consultant bij Didacticum. Volgens hem betekent dit echter niet dat je het monitoren van je product of dienst kunt laten varen. ‘Integendeel, zelfs. De noodzaak van goede monitoring blijft. Ook als je – deels – naar de cloud gaat.’

Het lijkt een vanzelfsprekende stap in het IT-business proces: monitoren. Nagaan of je applicatie of dienst daadwerkelijk datgene doet wat je klant voor ogen heeft. Die haakt tegenwoordig immers snel af als dat niet zo is. Marnix ziet in het monitoring-proces – onder invloed van het overstappen naar de cloud – een duidelijke verschuiving plaatsvinden. Marnix daarover: ‘In het klassieke model ligt de focus van monitoring vooral bij de screening van de onderlinge componenten van de IT-infrastructuur. Is de hardware wel op orde? Is er voldoende rekenkracht aanwezig? Is ons aantal servers in overeenstemming met de benodigde capaciteit? Is het netwerk operationeel en presteert het naar behoren? Tegenwoordig verdwijnen dergelijke vragen naar de achtergrond vanwege de overstap naar de cloud. Bij het aanbrengen van de monitor-laag kijken we nu veel meer naar het totaalbeeld. De hele IT-infrastructuur wordt op een holistische manier benaderd. Maar het is zeker niet zo dat die aanpak ervoor zorgt dat je niet meer hoeft te monitoren. Ook niet als je geheel of deels naar de cloud gaat.’

Minder geduld

Volgens Marnix ligt de focus van goede monitoring tegenwoordig vooral op beschikbaarheid en prestatiegerichtheid. Marnix: ‘Veel van mijn relaties ontwikkelen bijvoorbeeld applicaties of webshops. Maar zijn die eenmaal succesvol in de lucht, dan begint het eigenlijk pas. Beschikt de database over voldoende capaciteit? Presteert de applicatie naar behoeven? Verloopt het (bestel)proces naar behoren of worden er infrastructuur gerelateerde foutcodes getoond die afgevangen moeten worden voor het beheerteam? En is de webshop of applicatie snel genoeg? De online-consument van vandaag heeft steeds minder geduld. Die stapt snel over naar de concurrent als er te lang gewacht moet worden. Ik merk dat aan mezelf. Ook ik stap bij een aankoop snel over naar een andere webshop als degene waarop ik begon traag is of niet naar behoren functioneert. Op die manier verlies je dus klanten. En daarmee uiteindelijk zelfs je bestaansrecht.’

Anders

Ook het financiële aspect van werken in de cloud is volgens Marnix een belangrijke factor om te monitoren. ‘Op basis van wat je afneemt in de cloud – je consumptie – ontvang je de rekeningen. Daarbij wil je niet voor verrassingen komen te staan. Je wilt pieken in je consumptie voor zijn of er op z’n minst rekening mee kunnen houden. De overstap naar de cloud betekent dus zeker niet dat je kunt stoppen met monitoren. De monitoring wordt alleen heel anders.’